Minggu, 17 Agustus 2014

AL~ QUR`AN AL~ADHIM

Alhamdulillah, was sholatu was salamu ala Rosulillah, wa ba`du;

Allah Ta`ala telah mengutus Nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan membawa Al~Qur`an yang di jadikan hujjah bagi seluruh umat manusia.
Sehingga orang orang arab yang ahli dalam bahasa arab mengakui bahwa Al~Qur`an merupakan mukjizat yang di berikan Allah Ta`ala.

Berkata Al~Walid Ibnul Mughiroh, " Sungguh demi Allah, didalam bacaan Al Qur`an terdapat rasa manis lagi menenangkan jiwa, menentramkan hati, alangkah indahnya apa yang di lantunkan oleh Nabi ini ".

Al~Qur`an merupakan cahaya yang menerangi kegelapan, memberikan hidayah bagi kesesatan, obat bagi jiwa yang sakit, menghidupkan hati yang mati, barang siapa yang berpegang teguh dengan nya pasti akan mendapatkan penjagaan, barang siapa yang berkata dengan nya pasti akan benar, dan barang siapa yang berhukum dengan nya akan adil, akan menuntun kedalam jalan yang lurus.

Allah Ta`ala mengkisahkan para jin yang mendengarkan bacaan Al Qur`an, " Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan.  (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami ". (QS Al Jinn 1~2).

Membaca Al Qur`an dan mentadaburi isi dan kandungan didalamnya serta mengamalkan nya akan memberikan pencerahan dan kemuliaan.

Abu Dzar radhiyallahu`anhu berkata, " Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada kami, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, " Hendaknya engkau memperbanyak membaca Al Qur`an, sesungguhnya Al Qur`an merupakan cahaya bagimu dimuka bumi dan simpanan pahala untukmu di langit ". (HR. Ibnu Hibban).

Sebaik baik manusia adalah seorang yang membaca Al Qur`an dan mengajarkan nya, sebagai mana yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman As~Sulamy selama tujuh puluh tahun mengajarkan kitab Allah dalam rangka mencari pahala kebaikan.

Dan barang siapa yang mempelajari Al Qur`an niscaya akan turun kepada nya ketentraman jiwa, diliputi rahmat, hingga para malaikat menundukkan sayap nya dalam rangka menghormati nya, dan barang siapa membaca Al Qur`an dengan mahir sungguh ia bersama para malaikat yang mulia, setiap huruf bagi nya akan mendapatkan pahala  kebaikan dan akan dilipat ganda kan, dan kedudukan bagi nya di akhirat kelak sejauh mana ayat yang telah ia baca dan akhir yang ia baca, serta keutamaan membaca nya adalah lebih baik dari pada mendapatkan harta dunia.

Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, " Siapakah diantara kalian yang yang menghendaki pergi menuju wadi Akik atau wadi Bathan, kemudian ia mengambil dua onta yang paling mahal dan istimewa?...kemudian para sahabat menjawab: " Kami semua menginginkan wahai Rasulullah..".Kemudian Nabi berkata, " Sungguh jikalau sekiranya kalian pergi menuju masjid setiap hari dan mempelajari satu ayat dari Al Qur`an niscaya lebih utama dari mendapatkan dua ekor onta, tiga ekor dan seterusnya sejumlah ayat yang kalian pelajari ". (HR. Muslim).

Al Qur`an merupakan mukjizat yang senantiasa kekal hingga hari kiamat, Allah Ta`ala berfirman, "Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman ".(QS. AL Ankabut 51).

Allah Ta`ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?..".(QS. AL Qomar 17).

Allah Ta`ala berfirman, "Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian ".(QS. AL Isra` 81~82).

Allah Ta`ala berfirman, " Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran ".(QS. Shaad 29).

Berkata Fudhail ibnu Iyadh, " Sesungguhnya penghafal Al Qur`an adalah pembawa panji islam, tidak sepantasnya ia berbuat sia sia bersama orang orang yang berbuat sia sia, lalai bersama orang orang yang lalai, berbuat alpa bersama orang orang yang alpa ".

Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, " Perumpamaan rumah yang dibacakan didalamnya Al Qur`an atau berdzikir kepada Allah dan rumah yang tidak di bacakan di dalam nya Al Qur`an atau berdzikir kepada Allah adalah perumpamaan antara yang hidup dan yang mati ".(HR. Muslim).

Sekiranya umat islam melalaikan Al Qur`an dan meninggalkan nya dan tidak mengamalkan kitab Tuhannya, niscaya akan tertimpa kehinaan dan fitnah serta kehancuran, dan ini merupakan angan angan musuh musuh kafirin, munafikin dan ahli kitab.

Allah Ta`ala berfirman,"Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran ".(QS. Al Baqarah 109).

Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan pesan kepada umat ini dengan sabda nya, " Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara sekiranya kalian berpegang teguh dengan nya niscaya tidak akan tersesat sepeninggal ku, yaitu Kitab Allah dan Sunnah ku ".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar