Sabtu, 22 Juni 2013

PERBAIKI DIRI DI BULAN PUASA

Allah Ta'la berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertaqwa"(QS.Al Baqaroh: 183).

Hikmah difardhukan shoum pada umat ini tidak lain dan bukan agar umat ini meraih ketaqwaan dalam arti menjalankan ajaran islam dengan kafah/ sempurna. Taqwa berarti menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menjahui larangan Allah dan Rasul-Nya. Taqwa dalam artian menjalankan seluruh bentuk ketaatan berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, hanya mencari ridha Allah dan menjahui segala maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah dan takut atas siksa Allah. Dengan berpuasa seorang mukmin mampu merperbaiki diri dan tingkah laku yang selama ini ia biasa kerjakan.

Segala bentuk keburukan hendaknya ia harus tinggalkan, bila tidak ia hanya mendapat haus dan lapar dari puasanya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan kebohongan dan amalan dusta, serta kejahilan/ tindakan pandir yang tidak berdasar kebenaran, maka Allah tidak butuh atas puasanya dari makan dan minumnya".

Oleh karena itu disaat sekaranglah kita harus merubah sikap-sikap kita yang jahil dan berusaha menuju kesempurnaan islam secara kafah. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan rukun islam ini. Amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar