Selasa, 04 Juni 2013

SEBAIK-BAIK CITA-CITA

Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: "Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan dan cita-cita". (QS.Al-Kahfi: 46)

Kandungan Ayat Muliya di atas, memberikan peringatan agar banyak beramal shalih, dan tidak bersibuk dengan perhiasan dan gemerlapnya dunia dari harta benda dan keluarga, sehingga melalaikan dari apa yang lebih kekal di akhirat yang jauh lebih berharga.

Allah Ta'ala telah sebutkan gemerlap dunia di dalam Ayat QS.Al-Imran: 14-15 dan Allah beritahukan apa yang lebih berharga dalam Firman-Nya: "Katakanlah; 'Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian?' Bagi orang-orang yang bertaqwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya".

Berkata para ulama tentang ayat di atas, semua bersepakat pada satu perkara, yaitu Amal yang mendatangkan Ridho Allah diantaranya berupa menjaga Sholat Lima Waktu, sebagaimana diriwayatkan para salaf diantaranya Ibn Abbas, Said ibn Jubair, Abu Maisaroh, dan Amr ibn Syarahbil.

- Adwa'ul Bayan 562-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar